top of page

"LONDONERS Malá Ida:  Vaša destinácia pre zdravie a vitalitu! Zažite synergiu výživných pôžitkov a povzbudzujúcich cvičení v našom integrovanom centre zdravej výživy a fitness centra. Doprajte si náš rad zdravých, chutných jedál vytvorených tak, aby načerpali energiu pre vaše telo, doplnené o najmodernejšie  fitness programy a odborné poradenstvo. Zvýšte svoju pohodu s naším holistickým prístupom, ktorý vám umožní vyživovať sa, pohybovať sa a prosperovať.“

"LONDONERS Malá Ida: Your Destination for Health and Vitality! Experience a synergy of nutritious delights and invigorating workouts at our integrated healthy food and fitness center. Indulge in our array of wholesome, delicious meals crafted to fuel your body, complemented by cutting-edge fitness programs and expert guidance. Elevate your well-being with our holistic approach, empowering you to nourish, move, and thrive."

170936A8-EA28-4203-B205-2876AB74A86F.JPG

ŽITE

dobre

Závaží v tělocvičně
Flexibility
Meditace s dítětem
Lifting Weights
bottom of page